top of page
Mockup Otimo.png

OTIMO
ART

Colorful Pattern

 • Първи започва най-младият играч.
  Играчите се редуват на ход по посока на часовниковата стрелка.

 • Всеки разглежда картите си и открива дали някои от тях се повтарят и образуват двойка.

 • Двойката карти се сваля и поставя пред играча така, че да се виждат изображенията на картите.
  Играта започвка като първият на ход изтегли една от картите, които държи в ръцете си играчът отляво.

 • Ако някоя от неговите карти образува двойка с изтеглената, тя се отделя при останалите двойки на играча.

 • Ако не образува двойка, остава при другите карти, които играчът държи.
  Играта продължава като следващият играч, тегли една от картите на играча отляво по посока на часовниковата стрелка.

 • Играта приключва, когато всички карти и възможности за образуване на двойки от карти се изчерпат.

 • Играчът, при който в края на играта се намира картата “Мистериозното момче”, губи играта.
  Играчът, който има най-много двойки от карти печели играта.

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
картинки за оцветяване

bottom of page